Informaţiile oferite au doar caracter general şi nu sunt în mod necesar exhaustive, complete, exacte sau actualizate; ele pot proveni din surse
externe asupra cãrora Societatea nu exercitã niciun control şi pentru care nu îşi asumã responsabilitatea;

Materialele prezentate nu constituie o oferta ferma de a contracta, ele avand doar un caracter informativ. SC Banat Park Services SRL, SC Bardeau Imobiliare SRL și SC Grimmining Imobiliare SRL isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura prezentarii in orice moment si fara nici o informare prealabila. SC Banat Park Services SRL, SC Bardeau Imobiliare SRL și SC Grimmining Imobiliare SRL nu îşi asumã nicio rãspundere sau obligaţie cu privire la conţinutul provenit din surse externe.