Procentul de ocupare al terenului

55%

OCUPARE AL TERENULUI

20%

SPATII VERZI

10 m

SPATIU DE PROTECTIE

15 m

REGIMUL DE INALTIME